Jazykové kurzy

Pre záujemcov o prácu v zahraničí zabezpečujeme intenzívne jazykové kurzy v anglickom, nemeckom a holandskom jazyku v súčinnosti s kvalifikovanými lektormi. Výučba prebieha v malých skupinách 6 – 10 osôb, 2 – 3 x týždenne. Vyučovanie trvá 2 x 45 minút vo vopred dohodnutom čase. Celkovo má kurz 40 vyučovacích hodín, počas ktorých sa lektori zamerajú na rozvoj jazyka a aktívnu komunikáciu. Úlohou našich lektorov je prekonať s Vami bariéry, ktoré Vám bránia v dorozumievaní sa.

Lektori

Naši lektori sú kvalitní odborníci s dostatočnými skúsenosťami pri výučbe jazykov. Veríme, že svojim prístupom Vás zaujmú a učenie Vás bude baviť.

Cena

Vynakladáme množstvo úsilia na to, aby sme kvalitné kurzy poskytli za rozumnú cenu, ktorá by bola prijateľná pre všetkých záujemcov.

Výučba

Je zameraná viac na konverzáciu a jej zvládnutie v uvedenom jazyku, ako na gramatiku a zbytočné memorovanie.

Dostupnosť

Zo všetkých častí Prešova a priľahlých obcí sa k nám dostanete rýchlo a pohodlne vďaka centrálnej polohe našej kancelárie.

Prosím vyplniť všetky položky formulára

Meno

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelmi bližšie popísanými v dokumente Ochrana osobných údajov