fbpx

Chcete byť pravidelne informovaní?

Dostávajte aktuálne ponuky priamo k Vám do obývačky.

Jazykové kurzy

Pre záujemcov o prácu v zahraničí zabezpečujeme intenzívne jazykové kurzy v anglickom, nemeckom a holandskom jazyku v súčinnosti s kvalifikovanými lektormi. Výučba prebieha v malých skupinách 6 – 10 osôb, 2 – 3 x týždenne. Vyučovanie trvá 2 x 45 minút vo vopred dohodnutom čase. Celkovo má kurz 40 vyučovacích hodín, počas ktorých sa lektori zamerajú na rozvoj jazyka a aktívnu komunikáciu. Úlohou našich lektorov je prekonať s Vami bariéry, ktoré Vám bránia v dorozumievaní sa.

Lektori

Naši lektori sú kvalitní odborníci s dostatočnými skúsenosťami pri výučbe jazykov. Veríme, že svojim prístupom Vás zaujmú a učenie Vás bude baviť.

Cena

Vynakladáme množstvo úsilia na to, aby sme kvalitné kurzy poskytli za rozumnú cenu, ktorá by bola prijateľná pre všetkých záujemcov.

Výučba

Je zameraná viac na konverzáciu a jej zvládnutie v uvedenom jazyku, ako na gramatiku a zbytočné memorovanie.

Základný kurz  Anglického jazyka Vás oboznámi s týmito vybranými témami a situáciami
 • základná komunikácia pri zoznámení sa
 • komunikácia pri bežných situáciách počas cestovania – na stanici, na letisku (kupovanie lístka, hlásenia a oznamy na stanici a letisku)
 • orientácia v cudzom meste (pomenovanie inštitúcií, budov, orientácia)
 • pobyt v hoteli
 • objednanie jedla v reštaurácii
 • nakupovanie
 • zdravie – popísanie symptómov u lekára
 • rozhovor s priateľmi o obľúbených voľnočasových aktivitách

Ako prebieha výučba

A ešte pár záberov ……..

 

Výber z tém výučby Nemeckého jazyka

 1. Begrüßung, Befinden                      Pozdrav, stav

Hallo! Ich bin Nicole…                               Ahoj! Ja som Nikola…

 1. Angaben zur Person, Berufe           Informácie o osobe, povolanie

Ich bin Journalistin.                                    Ja som žurnalistka.

 1. Familie                                                 Rodina

Das ist meine Mutter.                                 To je moja mama.

 1. Einkaufen                                             Nakupovanie

Der Tisch ist schön!                                     Ten stôl je pekný!

 1. Gegenstände, Produkte                    Predmety, veci

Was ist das?                                                  Čo je to?

Büro                                                      Kancelária                             

Telefon, E-Mail und SMS                            Telefón, E-Mail und SMS

 1. Freizeit und Komplimente                Voľný čas a komplimenty

Du kannst wirklich toll …                             Ty vieš naozaj výborne…

 1. Verabredungen                                    Schôdzky

Kein Problem. Ich habe Zeit!                       Žiaden problém. Mám čas!

 1. Essen, Einladung                                  Jedlo, pozvania

Ich möchte was essen.                                 Chcem niečo zjesť.

 1. Reisen, Verkehrsmittel                         Cestovanie, dopravné prostriedky

Ich steige jetzt in die U-Bahn ein.               Teraz nastupujem do metra.

 1. Tagesablauf, Vergangenheit                Priebeh dňa, minulosť

Was hast du heute gemacht?                      Čo si dnes robil?

 1. Feste, Vergangenheit                            Slávnosti, minulosť

Was ist denn hier passiert?                           Čo sa tu vlastne stalo?

Dostupnosť

Zo všetkých častí Prešova a priľahlých obcí sa k nám dostanete rýchlo a pohodlne vďaka centrálnej polohe našej kancelárie.

Termíny kurzov

Anglický jazyk:

08.02.2021
08.03.2021
12.04.2021
11.05.2021
06.09.2021
11.10.2021
08.11.2021

Nemecký jazyk:

08.02.2021
08.03.2021
12.04.2021
11.05.2021
06.09.2021
11.10.2021
08.11.2021

  Prosím vyplniť všetky položky formulára

  Meno


  Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelmi bližšie popísanými v dokumente Ochrana osobných údajov