fbpx

Chcete byť pravidelne informovaní?

Dostávajte aktuálne ponuky priamo k Vám do obývačky.

Skôr ako pôjdete na pohovor

Príprava na pohovor – čo by ste mali vedieť skôr ako sa na pohovor dostavíte

Životopis a motivačný list sú prvými dokumentmi, ktoré potenciálny zamestnávateľ uvidí. Sú vašou vizitkou a zároveň tým, čo vám buď otvorí, alebo naopak zatvorí dvere pohovoru.

Motivačný list

Motivačný list je krátky výklad o dôvodoch, ktoré vás vedú k rozhodnutiu zúčastniť sa výberového konania. Obsahovať by mal hlavne názov pozície o ktorú máte záujem, miesto, kde ste inzerát videli a telefónne alebo iné kontakty, na ktorých chcete byť zastihnuteľný. V motivačnom liste stručne popíšte svoje schopnosti, ktoré sa k vybranej pozícií najviac vzťahujú. Záverečná veta by mala obsahovať poďakovanie za čas venovaný vášmu listu tiež želanie stretnúť sa s personalistom na osobnom pohovore, kde by ste mali možnosť osobne sa predstaviť. Pamätajte na to, že motivačný liste je oficiálnym dokumentom a má záväznú štruktúru. Začnite ho adresou spoločnosti, nezabudnite na meno kontaktnej osoby a zakončite ho svojim podpisom a dátumom.

Životopis

Životopis je stručné zhrnutie vašich predchádzajúcich skúseností. Mali by ste venovať maximálnu pozornosť jeho vypracovaniu. Mal by byť prehľadný, usporiadaný a to aspoň v časti týkajúcej sa osobných údajov, dosiahnutého vzdelania, absolvovania kurzov a predchádzajúcej praxe. Údaje by mali byť napísané stručne, ale výstižne. Zoradené chronologicky od najmladších k najstarším. Je vhodné doplniť i ostatné znalosti a iné zaujímavé údaje ako vlastníctvo vodičského preukazu, počítačové a jazykové znalosti. Fotografia nie je nutnou súčasťou životopisu. Pokiaľ ju však priložíte, nič nepokazíte. Naopak, niekedy môže byť výhodou.
Vyvarujte sa pravopisným chybám a nezrozumiteľným spojeniam.
Na rôznych webových portáloch nájdete vzory životopisov, ktoré vám uľahčia vytvorenie toho svojho tak, aby bol pre vás úspešnou vstupnou bránou pre vysnívanú prácu.

Prijímací pohovor

Prijímací pohovor je osobná schôdzka, pri ktorej si obe strany ujasnia svoje predstavy. Na prijímací pohovor ste pozvaný na základe určitého výberu podľa zadaných požiadaviek.
Preto je dôležité sa na pohovor pripraviť, pretože je to fáza pri ktorej si väčšina zamestnávateľov o Vás vytvorí zásadný obraz. Pre úspešné absolvovanie pracovného pohovoru je dobre dodržať  pár jednoduchých zásad, ktoré Vám pomôžu zvýšiť šance na úspech.

Domáca príprava

Ešte pred príchodom na stretnutie odporúčame, aby ste si zistili dostupné informácie o spoločnosti, v ktorej sa o  pracovnú ponuku uchádzate. Doporučujeme naštudovať si aj pracovnú náplň pozície, s ktorou ste boli oslovení Dávate tým najavo svoj úprimný záujem. V neposlednom rade si nezabudnite skontrolovať údaje vo Vašom životopise, hlavne informácie týkajúce sa Vašich pracovných skúseností. Ak ste nejaké chyby našli, nejaké údaje zmenili, prineste si na stretnutie aktualizovaný životopis.

Vhodné oblečenie

Hovorí sa ,,šaty robia človeka“. Platí to aj v tomto prípade. Voľba vhodného oblečenia, úprava zovňajšku a Vaše vystupovanie sú body, ktoré sú na pohovore dôležité a vytvárajú o Vás prvotný dojem. Práve preto dodržujte zásady menej je niekedy viac a príliš neexperimentujte. Snažte sa vybrať si oblečenie, v ktorom sa cítite príjemne a tak, aby zodpovedalo pozícii, o ktorú sa uchádzate. Tieto zásady obliekania platia pre ženy aj mužov.

Dochvíľnosť

Na pracovný pohovor sa dostavte aspoň 5 minút pred začatím stretnutia. Prísť s niekoľko minútovým predstihom znamená mať o trochu stresu menej dostatok času sa aklimatizovať. Ešte pred budovou spoločnosti, firmy si nezabudnite vypnúť mobilný telefón. Dôležité je, aby ste vedeli za kým idete a o akú pracovnú ponuku sa uchádzate.

Prirodzené správanie

Byť prirodzený je na pohovore veľmi dôležité. Skúsený personalista v priebehu niekoľkých minút odhalí, že toto správanie Vám nie je prirodzené a snažíte sa spraviť na neho dojem. Snažte sa pôsobiť kľudne, buďte úprimný, nekomplikujte svoje odpovede a hlavne sa nepokúšajte podávať nepravdivé informácie. Fiktívne odpovede Vám môžu viac uškodiť, ako prilepšiť. Pri rozhovore primerane gestikulujte. Prirodzené gestá  Vám môžu byť pri komunikácii nápomocné.

Vaše očakávania

Čo od danej ponuky očakávate? Prečo práve Vy ste na danú pozíciu vhodným kandidátom? Sú to základné otázky, ktoré Vám na pohovore položí každý personalista. Je dobré, mať odpovede vopred pripravené. Dôležité je mať premyslenú aj otázku motivácie, ktorá dosť často zaváži pri  postupe kandidáta do ďalšieho kola. Vy sami musíte byť presvedčený o tom, že na danú pozíciu ste naozaj vhodným kandidátom.

Kandidáti, s ktorými sa na pohovoroch stretávame, sú zväčša veľmi dobre pripravení na štandardné otázky, ktoré sa týkajú ich pracovných skúseností. Modelové situácie však môžu zaskočiť. Preto sme pripravili súhrn otázok, ktoré aj my často kladieme počas pohovoru. Našim cieľom pri situačných otázkach je zistiť, ako ste reagovali v konkrétnej situácii, ktorú ste vo svojej profesionálnej kariére riešili.

 • Povedzte nám o niekom, s kým bolo pre vás náročné spolupracovať.
 • Povedzte nám o situácii, keď sa vám nedarilo začleniť do nového kolektívu.
 • Povedzte nám o situácii, keď vaša práca nebola kladne hodnotená.
 • Povedzte nám o situácii, keď ste boli pod stresom.
 • Povedzte nám o situácii, keď ste iniciovali nápad alebo myšlienku?
 • Čo bola pre vás najväčšia výzva a ako ste ju zvládli?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste riešili náročný problém?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste mali limitovaný čas na rozhodnutie?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste riešili problém neštandardne?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste dostali neoprávnenú kritiku?
 • Kedy ste sa naposledy poučili zo svojich chýb?
 • Akú rolu ste mali pri práci v tíme?

Pri príprave na pracovný pohovor nezabudnite však na to, že vždy záleží na osobe, ktorá pohovor vedie. Personalisti často kladú práve otázky zamerané na ľudské správanie sa, na druhej strane manažéri, prípadne technickí špecialisti sa zameriavajú skôr na odbornosť. Preto buďte pripravení na všetko.