fbpx

Chcete byť pravidelne informovaní?

Dostávajte aktuálne ponuky priamo k Vám do obývačky.

Pre nášho partnera v Holandsku hľadáme zdravotné sestry.  Ide o prácu na pracovnú zmluvu.

Miesto výkonu práce: rôzne miesta v Holandsku – podľa potreby
Zabezpečené ubytovanie, strava.

Zasielame Vám bližšie informácie o danej pozícii.

Spôsoby ošetrovateľskej činnosti:

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na pacientov s telesným postihnutím, napríklad v dôsledku poranenia miechy alebo ochorenie, ako je amyotrofická laterálna skleróza (ALS), roztrúsená skleróza (MS). Poskytuje sa plánovateľná starostlivosť u pacienta doma v rôznych časoch dňa.

Sestry môžu byť tiež zaradené pracovať v zariadeniach, ako je opatrovateľský dom alebo domov dôchodcov, kde sú sestry rozpísané na základe rozpisu práce opatrovateľského ústavu.

Opatrovanie vo dne v noci

Sestry pracujú v priemere 36 hodín týždenne. Môže to byť v noci alebo cez deň, cez pracovné dni alebo víkendy.

Pracuje sa v súlade s Kolektívnou zmluvou pre domovy dôchodcov a domácu starostlivosť (VVT). Keďže sestry prichádzajú do Holandska zo zahraničia, môžu byť nasadené aj na dlhšie obdobia. Samozrejme s náležitým dodržiavaním dôb odpočinku v súlade so zákonom o pracovnej dobe. Sestry hovoria okrem svojho materinského jazyka aj anglicky, nemecky alebo holandsky.

Live-in alebo live-out

Počas pobytu sú sestry umiestňované  buď v domácnosti pacienta alebo v domovoch starostlivosti. Ak táto možnosť nie je k dispozícii, agentúra  poskytne sestrám externé ubytovanie.

Plat a pracovný čas

Plat závisí od úrovne starostlivosti a pohybuje sa medzi € 1.800,- resp. € 2.400,- v čistom mesačne. Bývanie je zabezpečené a je bezplatné! Pracovná doba je rozvrhnutá a je 36 až 42 hodín týždenne. Zdravotné sestry môžu v Holandsku zostať pracovať aj dlhšie.

Okrem toho existuje možnosť pracovať v rotačnom systéme s minimálne dvojmesačnou prácou v Holandsku a v čase voľna v domovskej krajine.

Vzdelávanie

Ak je potrebné ďalšie školenie, ako je starostlivosť o klientov s ventiláciou alebo ošetrovateľské postupy počas domácej dialýzy, agentúra Vám poskytne tieto školiace kurzy. Týmto spôsobom si sestry vždy uvedomujú súčasné usmernenia a protokoly v Holandsku. Agentúra ponúka tiež možnosť učenia sa holandského jazyka.

Svoje životopisy prosím zasielať v anglickom jazyku s aktuálnou fotografiou.

Kontakt:
mail: info@epsk.sk
tel.: + 421 948 544 336