fbpx

Chcete byť pravidelne informovaní?

Dostávajte aktuálne ponuky priamo k Vám do obývačky.

V tomto článku nájdete odkazy a užitočné informácie týkajúce sa podmienok vycestovania za prácou. Je potrebné, aby ste si tieto podmienky pozreli tesne pred vycestovaním, keďže situácia sa mení z dňa na deň. 

Krajiny Európy striedavo sprísňujú a uvoľňujú opatrenia na zabránenie šírenia pandémie COVID – 19 podľa vývoja aktuálnej situácie. Prijímané opatrenia ovplyvňujú pracovnú mobilitu preto vám prinášamedôležité informácie týkajúce sa danej problematiky.

Ak plánujete cestu v rámci krajín Európy, využite Re-open EU (europa.eu) .

Tento interaktívny nástroj Európskej komisie poskytuje aktuálne informácie potrebné na to, aby ste si mohli bezpečne naplánovať svoju cestu v Európe.
K dispozícii je v 24 jazykoch, vrátane slovenčiny.

Ak hľadáte informácie súvisiace s opatreniami v čase koronakrízy v jednotlivých členských krajinách EÚ/EHP, pozrite si na stránke sekciu Životné a pracovné podmienky: Životné a pracovné podmienky v EÚ/EHP (eures.sk)  Po výbere
konkrétnej krajiny pokračujte na Ďalšie informácie. Nakoľko situácia sa neustále mení, pri jednotlivých krajinách nájdete odporúčania na portály prinášajúce aktuálne informácie v tej ktorej krajine.

Aktuálne obmedzenia na hraniciach nájdete na stránke  Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Obmedzenia na hraniciach – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk). Na uvedenej stránke sú k dispozícii informácie o opatreniach prijatých vo svete, podmienkach cestovania do jednotlivých krajín, vstupu cudzincov na územie SR a návratu do SR. Ministerstvo ponúka bezplatnú mobilnú aplikáciu SVETOBEŽKA, ktorá slúži ako pomôcka slovenským občanom pri cestách do zahraničia.

Európska komisia koordinuje spoločnú európsku reakciu na pandémiu koronavírusu. S cieľom naštartovať obnovu Európy, chrániť životy, živobytie a pracovné miesta, Európska komisia navrhla rozsiahly plán obnovy pre Európu.

Potrebujete poradiť v oblasti pracovného práva z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom?
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky informuje o opatreniach v boji s pandémiou a poskytuje dôležité informácie z pracovnej a sociálnej oblasti.
Na stránke MPSVR Koronavírus – pracovná a sociálna oblasť – MPSVR SR (gov.sk) nájdete aj
emailový kontakt na poradňu pre občanov, kde odborníci poskytujú odpovede na otázky v gescii rezortu práce, ktoré súvisia prioritne s oblasťou pracovného práva.

Núti vás momentálna situácia tráviť čas doma?

Ak nemáte prácu alebo uvažujete o jej zmene, využite tento čas na hľadanie novej práce na Slovensku alebo v zahraničí. Pripravte si kvalitný motivačný list a štruktúrovaný životopis, ktorý zvýši vašu šancuzískať dobrú prácu. 

Zdroj: internet (www.eures.sk)

V prípade, že Vám niečo nebolo zrozumiteľné, stále sme tu pre Vás. Volajte, pýtajte sa. Spoločne to zvládneme.