fbpx

Chcete byť pravidelne informovaní?

Dostávajte aktuálne ponuky priamo k Vám do obývačky.

Omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 27. 4. 2021 do odvolání

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2  

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19  způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/