fbpx

Chcete byť pravidelne informovaní?

Dostávajte aktuálne ponuky priamo k Vám do obývačky.

Milé žienky , práca opatrovateľky je síce krásne ale zároveň aj veľmi ťažké povolanie, alebo skôr poslanie. Vyžaduje vašu plnú pozornosť, nasadenie, či už fyzické ale mnoho krát hlavne psychické.
Zhrnuli sme pre Vás 5 základných vlastností, ktoré by vám v práci mohli a mali pomôcť. Vybrali sme ich starostlivo, na základe dlhoročných skúseností našich opatrovateliek. Veríme, že hlavne začínajúce opatrovateľky by v týchto bodoch mohli nájsť „návod“ na to, ako čo najlepšie svoju prácu naštartovať.

Opatrovateľka s babkou pozeraju cez okno

Aké sú to teda vlastnosti?

 

  1. Empatia

Pre opatrovaného / klienta ste vy – opatrovateľka často jediná istota, ktorá mu ešte ostala. Pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľuje, denne s vami trávi svoj čas, komunikuje s vami a spolieha sa na vás. Mnoho krát mu suplujete rodinu, ktorá aj keď ju má, nie je s ním tak často ako by si to želal. A keďže sú rodinné vzťahy komplikované, stáva sa, že ste aj „spovedníkom klientov.
Keďže ste s opatrovaným / klientom v podstate neustále asi najskôr spozorujete prípadné zmeny či už v zdravotnom stave, alebo v správaní sa. Je preto nesmierne dôležité vedieť sa vcítiť do ich situácie a takto lepšie chápať ich správanie a postoje.

ruky mladej opatrovateľky hladia a upokojujú ruky starej osoby

  1. Rozhodnosť / pripravenosť

Rýchle rozhodovanie sa a rýchle reakcie by mali byť výsadou každej opatrovateľky. Väčšinou ich využijete, keď sa opatrovanému náhle znepáči obed, aj keď je to jeho obľúbené jedlo, alebo máte naplánovanú prechádzku, ale vonku sa zhoršilo počasie, alebo sa opatrovanému stala nehoda, pre neho je to frustrujúca situácia a vy musíte konať tak, aby sa opatrovaný necítil zahanbene. Vtedy je potrebné rýchlo improvizovať, hľadať nové možnosti, vedieť reagovať na danú situáciu s prehľadom a pokojom. To sú však tie „jednoduchšie“ príklady. Môže sa však stať že situácia sa náhle zmení a pôjde o zdravie alebo život opatrovaného. V takýchto situáciách už nie je priestor na paniku, je nutné sa rýchlo a správne rozhodnúť a takisto aj rýchlo konať. Aj keď sa nemusíte dostať do takýchto situácii, nie je vylúčené, že sa niečo podobné nestane už zajtra. Je preto vhodné si v hlave podobné scenáre premietnuť a predstaviť si, ako by ste reagovali. Preto by bolo vhodné vyskúšať si rizikovú situáciu s kolegyňou, prípadne kamarátkou už doma pred cestou. Ako by som reagovala, ako by som to zvládla?

Opatrovateľka s dedkom sa smejú

  1. Etické správanie

Opatrovateľka by mala ovládať základy etiky. Je samozrejmosťou, že ráno sa zdravíme a večer si poprajeme dobrú noc. Slová prosím, ďakujem a nech sa páči by sa mali používať automaticky. Ak opatrovaná osoba potrebuje viac súkromia a jej zdravotný stav umožňuje aby ostal bez dozoru, jeho prianie akceptujte. To sú však iba základy. Priama komunikácia tzv.: „z očí do očí“ je pri starších ľuďoch jednou zo základných podmienok dobrej vzájomnej spolupráce. Starší ľudia počujú horšie alebo vôbec a takáto komunikácia je pre ne veľmi dôležitá. Keďže sú klienti zväčša staršie osoby, vychovaní v inej dobe, môžu si potrpieť na odlišné zvyky a napríklad aj náročnejšie stolovanie. Hlavne v zahraničí si na etikete zakladajú oveľa viac, na slušnom a príjemnom vystupovaní a jej porušenie často vedie nie len k nepríjemnému faux-pax, ale aj k nemilosti rodiny, aj keď Vám nikto nič nepovie. Je preto viac ako vhodné ovládať aj „vysokú školu“ etikety. So slušnými spôsobmi v očiach klienta určite stúpnete na hodnote!

Opatrovateľka s babkou ochutnávaju koláče

  1. Asertivita

Zdravotný stav opatrovaných je často komplikovaný a neumožňuje opatrovanému žiť plnohodnotný život tak, ako tomu bolo predtým a ako by chcel. Z toho môžu prameniť depresie a náladovosť, ktorá vám nemusí vyhovovať, pokiaľ si to beriete osobne. Pri opatrovaných s duševnými chorobami ako demencia, Parkinsonova, či Alzheimerova choroba sa vyvarujte akejkoľvek hádke. Keďže sa jedná o nevyliečiteľnú chorobu, profesionálna opatrovateľka si je vedomá toho, že opatrovaný s duševnými chorobami reaguje bez toho, aby mal svoje správanie pod kontrolou. Je potrebné si držať odstup a určité veci proste vypustiť, nezaťažovať sa nimi. Taktiež je dobré, keď majú opatrovaní svoj pevný harmonogram o dodržiavanie ktorého sa musíte starať Vy. Nie je to vždy ľahké, treba si však zvyknúť, je však na Vás aby ste boli v tomto neúprosná a trvali na svojom. Je to nakoniec pre dobro pacientov, aj keď nie vždy si to uvedomujú.

opatrovateľka hladká babku po hlave

  1. Profesionalita

Ste profesionálna opatrovateľka, ktorú si rodina / opatrovateľský domov objednali, aby sa postarala a pomohla blízkym opatrovaných. Očakávajú od Vás teda maximálne profesionálny prístup a hlavne, že pre ich blízkych budete pomoc, ktorú potrebujú. Nie je preto vhodné riešiť v rodine svoje osobné problémy.  Nie je to vždy ľahké, lebo aj opatrovateľ má svoju rodinu, svoje problémy, ale je potrebné udržať to v rovine, ktorá neovplyvní vašu prácu a ani opatrovaného. Taktiež nie je vhodné sa starať do osobných problémov rodiny, dodržujte preto diskrétnosť a profesionálny odstup. Správny profesionál sa taktiež neustále vzdeláva, aby jeho odbornosť rástla a vedel poskytnúť ešte lepšie služby.

Dom pre seniorov v Anglicku

Dom pre seniorov v Anglicku

 

Tento článok je adresovaný skôr ženám – opatrovateľkám.
Máme však aj mnoho mužov – opatrovateľov, ktorí tiež robia záslužnú prácu. 
Takže ak si prečítate tento článok, zistíte, že tieto vlastnosti sú užitočné aj pre Vás, na to aby ste svoju prácu zvládli s prehľadom.

AK CHCETE VIAC INFORMÁCII KLIKNITE PROSIM SEM

 

Zdroj: Internet + zozbierané skúsenosti opatrovateľov