fbpx

Chcete byť pravidelne informovaní?

Dostávajte aktuálne ponuky priamo k Vám do obývačky.

Ako ochranu pre opatrovateľky v Rakúsku sme pre Vás stiahli tento článok.

NÚDZOVÝ PLÁN pre opatrovateľov v Rakúsku.

V každej rodine, u každého klienta by si mali kolegyne viesť takzvanú „Dokumentationsmappe.“ Základnou časťou tejto mapy (zošita) by mal byť aj NÚDZOVÝ PLÁN. Na základe neho sa vám bude ľahšie reagovať v prípade núdze. Tento plán by ste si mali spoločne s klientom či rodinou klienta dohodnúť hneď v začiatočnej fáze opatrovania. Je to vaša OCHRANA! Nezanedbávajte to. Vo vlastnom zaujme ale aj z rešpektu pred klientom, ktorému môže isť o život.
Tento plán sme pre vás s WKO vypracovali ako vzor. V dolnej časti dokumentu vám prikladám link na stiahnutie v slovenskej a nemeckej verzii.

NÚDZOVÝ PLÁN

Dôležité telefónne čísla:
Hasiči: 122
Polícia: 133
Záchranná služba: 144
Postup v núdzovom prípade:
1. V rámci svojich možností poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu 144.
2. Pripravte si odpovede na nasledujúce otázky:
a) Kam má záchranka prísť? Uveďte presnú adresu
b) Aké je vaše telefónne číslo, na ktoré vám môžu zavolať späť? _
c) Čo sa stalo?
d) Je osoba pri vedomí?
e) Dýcha?
3. Telefonát ukončite až vtedy, keď má záchranná služba všetky údaje a pracovník záchrannej
služby povie „Wir kommen“ (Prídeme). Potom kontaktujte príbuzných.
4. V rámci svojich možností poskytujte prvú pomoc až dokým nepríde záchranka.
Dôležité kontakty: Rodinní príslušníci:
Všeobecný/á lekár/ka:
Sprostredkovateľská agentúra: – pondelok až piatok od___ do ___hod.: – 00.00 – 24.00 hod.:
 • Informačná povinnosť:
 • A) Núdzová situácia = rapídne zhoršenie stavu.
 • B) Príklady: dýchavičnosť, silná nevoľnosť, mdloby, príznaky ochrnutia, kŕče, bolesť v oblasti srdca atď.
 • 1. Zavolajte záchranku
 • 2. Zavolajte rodinným príslušníkom
 • 3. Zavolajte všeobecnému lekárovi/všeobecnej lekárke
 • C)Zhoršenie stavu alebo ochorenia.
 • 1. Zavolajte rodinným príslušníkom
 • 2. Zavolajte všeobecnému lekárovi/všeobecnej lekárke
 • D)Zmena opatrovateľa/opatrovateľky
 • 1. Informujte príbuzných
 • 2. Informujte sprostredkovateľskú agentúru
 • 3. Informujte o zdravotnom stave nastupujúceho opatrovateľa/nastupujúcu
 • opatrovateľku
 • E)Výpadok opatrovateľa/opatrovateľky Informujte sprostredkovateľskú agentúru, ktorá v priebehu 3 dní zorganizuje náhradu